Historien

Historien om Lunds Tivoli

Den spede begynnelse

Håkon Lund (1870 - 1954) ble født på Alstahaug i Nordland. Han var sønn av Knud Lund som var fisker. Fiske var ikke noe for Håkon. Etter konfirmasjonen reiste han  hjemmefra for å søke lykken andre steder. Han livnærte seg med forskjellige jobber og han var blant annet rallar under etableringen av Ofotbanen mellom Narvik og Kiruna.

I 1895 startet han det som senere ble Lunds Fornøyelsesparker - nå Lunds Tivoli AS.

Det var en beskjeden start - kun enkle aktiviteter som ballkast og pilkast som han tok med seg rundt på ulike lokale fester og markeder. Det viste seg å være et greit levebrød og fram mot første verdenskrig vokste aktivitetene til et fullverdig tivoli med karuseller, spill og matutsalg.

Til nå hadde tivoliet holdt seg i Norge, men ved siden av tivoliet hadde Håkon også utviklet en stor sans for handel med antikviteter. Denne interessen brakte ham rundt i Europa om vinteren når tivoliet lå nede i Norge. Han knyttet kontakter og i mellomkrigstiden tok han tivoliet rundt i Europa.

Håkon ble enkemann ganske tidlig etter at Amanda hadde skjenket han to sønner og to døtre. I Tyskland traff han Charlotte som drev en fornøyelsespark i Berlin og som han giftet seg med. En stund pendlet han mellom tivoliet i Norge og parken i Berlin, før Hitler forlangte parken revet til fordel for en motorvei som skulle bygges der parken lå.

Etter dette konsentrerte Håkon seg om markedet i Norge. Han ble en viktig aktør som hadde ansvar for tivoli på flere av de største utstillingene og varemessene i mellomkrigstiden.

Hans begynner for seg selv

Hans Lund (1909 - 1976) ble også født på Alstahaug. Han prøvde å utdanne seg til agronom, men fant fort ut at dette ikke var noe for ham. Faren til Hans, Håkon, sitt liv var mer fristende og Hans fikk lov til å reise med tivoliet. Det ble en hard skole. Håkon var en tøffing som ikke gjorde forskjell på folk. Slekt eller ikke - jobben skulle gjøres ordentlig. 

I denne perioden var Arnardo med i Lunds Tivoli. Arnardo hadde sin første jobb hos Håkon som skytebane-operatør. Arnardo gjorde slangemenneske-kunstner foran skytebanen for å trekk folk. Dette til Håkons store tilfredshet.

I 1928 hadde Hans fått nok av farens strenge regime og startet for seg selv med en skytebane som han reiste rundt i Oslo med. Det var noen tunge år som fulgte, med et liv hvor mye gikk fra hånd til munn.

Men også han fikk tingene til å gli etter hvert og da andre verdenskrig startet hadde han etablert seg som et av mange tivolier i Norge på den tiden. Etterkrigstiden var tøff for mange, men folk tørstet etter underholdning så tivoliene hadde gode tider.

I 1959 fikk Hans ansvaret for tivoliet på Landbruksutstillingen på Ekeberg i Oslo. Det var en gigantisk utstilling som i en tre ukers periode ble besøkt av over 100 000 mennesker og ble en stor suksess for Hans. Etter dette gikk det bratt oppover. Det ble kjøpt inn store og unike attraksjoner fra Tyskland og han fikk tivoliansvar på mange av de største varemessene som Momarken og Hamarmart’n.

Utover på 60- og 70-tallet jobbet han stort sett med sine faste plasser som utgjorde omtrent ti ulike arrangementer igjennom sesongen. Et hardt liv hadde satt sine spor og Hans døde kun 66 år gammel.

Bjørn overtar

Hans og Synnøve fikk en sønn, Bjørn (1944 -). Bjørn fortsatte i familiens fotspor og overtok tivoliet etter Hans. Bjørn giftet seg med Veslemøy i 1969 og sammen fikk de mye å ta tak i. Tidene hadde forandret seg raskt på 60- og 70-tallet. Tivoliet som inntil da hadde blitt fraktet på jernbane med rundt 40 jernbanevogner med utstyr, måtte over på landeveien. Dette måtte til for å møte konkurransen fra utenlandske tivolier som hadde begynt å reise i Norge fra midten av 60-tallet. Mye av utstyret måtte også fornyes og montering/demonterings-tid ble kuttet fra uker til kun et par dager og antall arrangementer økte drastisk. Omleggingen var vellykket og til tross for hard konkurranse på 80-og 90-tallet beholdt Lunds Tivoli sin markedsandel.

Og historien fortsetter...

I 1997 kjøpte Bjørn Kongeparken i Rogaland, og fant ut at tiden var inne for å overlate ansvaret for Lunds Tivoli til Aasmund. Aasmund og hans kone, Caroline, driver tivoliet videre. Brødrene Håkon og Magnus har tatt på seg ansvaret for Kongeparken og arrangementene rundt Lund Gruppen, som med sin kompetanse innen park, tivoli og arrangement-drift har blitt et ledende underholdningskonsern i Norge.