Åpningstider

Vi kommer til Festningskaien i Bergen

Åpent hver dag fra 19. juni

12:00-14:00
15:00-17:00
18:00-20:00

Billetter må kjøpes på nett pga begrenset kapasitet: https://kampanje.lundstivoli.no/